حالت موضوعی
رتبه موضوع:
 • 25 رای - 3.2 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

اندازه گیری علائم حیاتی

#1
فشار خون 
فشاری که در هر انقباض عضله قلب در اثر برخورد خون به دیواره سرخرگ وارد می شود فشار خون نامیده می شود. فشار خون به وسیله دستگاه مخصوصی به نام فشار سنج قابل اندازه گیری است.

مقدار فشار خون بستگی به سن، جنس، وزن بدن، هیجانات و حالات روحی و وضعیت سلامت جسمانی شخص دارد.

مقادیر فشار خون : قبل ازعنوان کردن مقادیر طبیعی فشار خون یادآوری می شود، فشار خون شامل دو نوع فشار مختلف می باشد.

1-    فشار خون سیستولیک یا ماگزیمم : عبارت است فشاری که در هر انقباض به دیواره شریانها وارد می شود.

2-  فشار خون دیاستولیک یا مینیمم : عبارت است مقاومتی که دیواره شریانها به صورت فشار در مقابل انقباض قلب و خون پمپاژ شده به داخل آنها اعمال می نمایند.

 مقدار طبیعی فشار خون در بزرگسالان :

فشار ماگزیمم یاسیتولیک : رقم طبیعی آن بین 140-100 میلی متر جیوه می باشد.

فشار مینیمم یا دیاستولیک : به اندازه نصف فشار سیتولیک بعلاوه یک می باشد. یعنی در حدود 80-60 میلی متر جیوه.

 مقدار طبیعی فشار خون در خردسالان :

فشار ماگزیمم در حدود 70 میلی متر جیوه و فشار مینمم در حدود 50 میلی متر جیوه می باشد که با افزایش سن کودکان به مقادیر بزرگسالان نزدیکتر می شوند.

مقدار طبیعی فشار خون در افراد مسن :

با توجه به اینکه دیواره یا نما در این افراد سفت و سخت می شود (تصلب شرائین) معمولاً بالاتر از میانسالان می باشد و ممکن است تا 150 به روی 80میلی متر جیوه هم برسد.

 

دستگاه فشار سنج :

دستگاهی است که بوسیله آن فشار خون را اندازه گیری می نمایند. انواع دستگاه فشار خون عبارتند از:

1-    جیوه ای

2-    عقربه ای

3-    دیجیتالی

قسمت های مختلف فشار سنج

1-    کاف یا بازوبند

2-    عقربه  یا مخزن جیوه یا مانیتور دیجیتالی هوشمند

3-    لوله های پلاستیکی رابط

4-    پوار مخصوص باد کردن کاف

هیپوتانسیون وضعیتیorthostatic hypotensionیا Tilt test:

وقتی بیمار از حالت خوابیده به حالت نشسته تغییر وضعیت پیدا کند وپس از 1 دقیقه فشار اندازه گیری شود دراین صورت  اگر افتی معادل20 میلی متر جیوه یا بیشتر درفشار دیاستولیک و افزایش 15

ضربان بیشتر درتعداد نبض وجود داشته باشد به آن orthostatic hypotension یا Tilt test مثبت گویند.

علل این حالت کاهش حجم خون ناشی از استفراغ،اسها ل وخونریزی،مصرف داروها،استراحت طولانی مدت دربستر وبیماریهای سیستم عصبی خودکار محیطی هستند.محدوه نرمال فشار خون دربالغینBP<130/85          فشار خون بالا: BP⋝140/90 سه نکته کلیدی بخصوص دربیماران ترومائی:

اگر نبض کاروتید قابل لمس باشد فشا ر سیستولیک بیمار حداقل 60 میلیمتر جیوه است.

اگر نبض فمورال قابل لمس باشد فشا ر سیستولیک بیمار حداقل 70میلیمتر جیوه است.

اگر نبض رادیال قابل لمس باشد فشا ر سیستولیک بیمار حداقل 80 میلیمتر جیوه است.

ارتباط فشار خون با حجم خون ازدست رفته:

از دست دادن تا10% حجم خون  ----عدم تغییر فشار خون

از دست دادن تا10-20% حجم خون  ---- هیپوتانسیون وضعیتیorthostatic

از دست دادن تا20-40% حجم خون  ---- هیپوتانسیون درحالت سوپاین

از دست دادن 40%  وبیشترحجم خون  ----شوک

روش اندازه گیری فشار خون با دستگاه فشار سنج :

برای اندازه گیری فشار خون شخص باید در حال آرامش و استراحت به صورت خوابیده یا نشسته باشد.

ابتدا بازوبند را به بازوی وی می بندیم و بعد به وسیله پوار لاستیکی آن را باد می کنیم تا وقتی که نبض  شریان زند اعلی حس نشود. سپس به تدریج بوسیله پیچ مربوط به پوار فشار هوای داخل بازوبند

را کم کرده تا اولین ضربه نبض را یا با دست و یا با گوشی احساس کنیم. در این زمان شماره را روی ستون مدرج جیوه ای فشار خون یا بوسیله عقربه فشار سنج عقربه ای می خوانیم. این همان فشار

خون ماگزیمم یا سیتولیک است. سپس گوش دادن به صدای نبض را در داخل گوشی ادامه می دهیم. تا وقتی که دیگر هیچ صدای نبضی را احساس نکنیم. اولین لحظه ای که صدای نبض را در داخل

گوشی شنیدیم عددی را که بر روی عقربه یا ستون جیوه مشاهده می نمایم، فشار دیاستولیک یا مینیمم را عنوان می دارد.

 
نبض

بـه ضربان شریانها اطلاق میگردد که از موج فشاری که دررگــها سیر میکند پدید می آید. (نبض به سبب حرکت روبه جـلو خـون ایجاد نمی گـردد) سـرعـت ایـن مـوج در نـاحـیـه سـرخـرگ آئـورت

۵-۳ متـر در ثـانـیـه، در عـروق مـحیطی ازقـدرت آن کـاسـتـه شده اما به سرعتش افزوده می گـردد،

بنابراین سرعت آن در انشعابات شریانهای بزرگ ۱۰-۷ متر در ثانیه و در شریانهای کوچک ۳۵-۱۵ متر در ثانیه است. موج فشار نبض ۱۵ برابر سریعتر از جریان خون منتقل میگردد.

نکته:

تعداد ضربان نبض در دقیقه در افراد سالم برابر با تعداد ضربان قلب در دقیقه است، اما در آریتمی (ضربان قلب نامنظم) ضربان نبض و قلب یکسان نبوده و ضربان قلب بایستی توسط گوشی طبی و سمع صدای قلب تعیین گردد.

نکته:

 خصوصیات نبض شامل سرعت، ریتم (منظم و یا غیر منظم) و قدرت (ضعیف و یا قوی) می باشد.

نکته:

سرعت ضربان نبض در افراد سالم در حالت استراحت ۱۰۰-۶۰ بار در دقیقه، در هنگام خواب ممکن است تا ۴۰ بار در دقیقه و پس از فعالیت شدید جسمی به ۲۲۰-۲۰۰ ضربان در دقیقه نیز برسد.

نکته:

تعداد ضربان قلب و یا نبض در دقیقه به سن، جثه، وزن و آمادگی جسمانی افراد بستگی دارد.

حدود نرمال ضربان نبض در سنین مختلف در حالت استراحت به قرار زیر است:

۱- نوزادان: ۱۷۰-۱۰۰ (متوسط ۱۴۰) بار در دقیقه.

۲- کودکان ۱۰-۱ سال: ۱۴۰-۶۰ (متوسط ۹۰) بار در دقیقه.

۳- کودکان ۱۰ سال به بالا و مردان بالغ: ۱۰۰-۶۰ (متوسط ۷۲) بار در دقیقه.

۴- در ورزشکاران حرفه ای: ۶۰-۴۰ بار در دقیقه.

۵- افراد مسن: ۶۵-۵۰ بار دردقیقه.

۶- زنان بالغ: ۸۶-۷۶ بار در دقیقه.

نحوه گرفتن نبض:

نبض را با دو انگشت اشاره و میانی بایستی حس کرد. با انگشت شست اقدام به گرفتن نبض نکنید چراکه شست خود دارای نبض است و با نبض سایر نقاط تداخل ایجاد میکند. انگشتان اشاره و میانی باید

روی شریان قرار گرفته و با اعمال فشار اندک در برابر یک ساختار محکم نظیر استخوان نبض لمس گردد.

نقاط نبض دار بدن:
 
۱- نـبـض رادیـال و یا زند زبـریـن (RAIDAL PULSE):


 درسمت خارجی مچ دست (سمت شست) واقع شده است.


۲- نـبـض زنـد زیرین(ULNAR PULSE):


در سمت داخلی مچ (انگشت کوچک) واقع شده است.


۳- نـبـض کـاروتـیـد و یا گردنی(CAROTID PULSE):

 

در گردن در طول لبه خارجی نای و یا زیر فک واقع است.


نکته:

از اعـمـال فـشـار زیـاد روی شـریان هـای گـردنی جداً اجـتــناب کنید، چراکه تحریک گیرنده های فشار آن (با لمس مـحـکم) مـیتواند کاهش ضربان قلب و یا حتی توقف قلب را در پـی داشته بـاشـد.

هـمـچـنین نـبـایـد دو شـریـان گردنی هـمزمـان لـمـس گـردند. لـمــــس همزمان دو شریان گردنی غـش و یـا ایسکـمی (کاهش خونراسانی موقت به قلب) را در پی خواهد داشت.


۴- نبض بازویی و یا براکیال(BRACHIALPULSE):

میان عضلات دوسر و سه سر و در قسمت میانی و داخلی آرنج واقع است.


۵- نبض رانی(FEMORALPULSE):

در کشاله ران واقع است.


۶- نبض پشت زانو(POPLITEAL PULSE):

در پشت زانو واقع است. برای لمس آن بایستی زانو خم گردد

.
۷- نبض پشت پایی(DORSALIS PEDIS):

در روی پا و وسط دو قوزک واقع است.


۸- نبض درشت نی خلفی(TIBIALIS POSTERIOR PULSE):

در پشت قوزک داخلی پا واقع است.


۹- نبض گیجگاهی(TEMPORAL PULSE) :

روی شقیقه ها درست کنار گوش واقع است.


۱۰- نبض اپیکال(APICAL PULSE):

همان مکانی است که پزشکان با گوشی طبی ضربان قلب را شمارش میکنند.

نکته:چنانچه فشار سیستولیک فرد پایین تر از ۹۰ میلی متر جیوه باشد نبض رادیال غیر قابل لمس خواهد شد.

نکته:چنانچه فشار سیستولیک فرد پایین تر از ۸۰ میلی متر جیوه باشد نبض بازویی غیر قابل لمس خواهد شد.

نکته: چنانچه فشار سیستولیک فرد پایین تر از ۶۰ میلی متر جیوه باشد نبض کاروتید غیر قابل لمس خواهد شد. از آنجایی که فشار سیستولیک به ندرت تا این اندازه افت میکند، فقدان نبض گردنی معمولا نشانه مرگ است.

نحوه اندازه گیری نبض:

تعداد ضربان نبض را در 1 دقیقه شمارش کرده و یادداشت نمایید.


نکته:

هنگام گرفتن نبض زمان گیری باید از اولین موج نبض شروع شده و این نبض برابر با صفر فرض شود. سپس نبض بعدی به عنوان شماره ۱ به حساب آورده گردد. بنابراین شمارش باید از صفر شروع شود و نه از یک.


نکته:

به ازای هر ۰٫۵۶ درجه سانتی گراد تب (افزایش دمای بدن) سرعت قلب و نبض ۱۰ ضربان افزایش می یابند.

نکته:

کاهش فشار خون تعداد ضربان نبض و قلب را افزایش میدهد.

نکته:

مصرف غذا و روند گوارش ضربان قلب را اندکی افزایش میدهد.

ضربان قلب ماکزیموم:

حداکثر تعداد ضربان قلب و یا نبضی است که قلب قادر به تولید آن میباشد.

 این تعداد ضربان با فرمول زیر قابل سنجش است:

ضربان قلب ماکزیموم = سن -۲۲۰ 

ضربان قلب هدف:

حد ضربان قلبی است که در آن به سیستم قلبی عروقی بدن صدمه نرسیده وبه بدن فشار وارد نمیگردد. هنگام فعالیت بدنی نباید تعداد ضربان قلب از حد ضربان قلب هدف فراتر رود. ضربان قلب هدف

معمولا ۸۰-۶۰ در صد ضربان قلب ماکزیموم میباشد.
زمان بازگشت به حالت اولیه:

مدت زمانی است که پس از فعالیت جسمی، ضربان قلب به ضربان در حال استراحت بازمی گردد. هر چه این زمان کوتاهتر باشد، فرد از آمادگی جسمی بالاتری برخوردار است.

علل تعداد ضربان بیشتر ازحد نرمال:

شوک-خونریزی-گرما زدگی-کم آبی-تب-درد-هیجانات-فعالیت بدنی-استرس-پرکاری غده تیروئید-کم خونی-مصرف کافئین و سایر محرکات-استعمال سیگار-مصرف داروهای ویژه درمان آسم.

علل تعداد ضربان کمتر از حد نرمال:

کم کاری غده تیروئید-مصرف داروهای قلبی عروقی-بیماریها ونارساییهای قلبی-افت حرارت بدن-بی اشتهایی عصبی-گرمازدگی شدید-مصرف سرکوب کننده ها(مثل الکل)

علل نبض ضعیف:

نارسایی های قلبی-شوک-فشار خون پایین-کم آبی-خونریزی-استفراغ شدید-سوء تغذیه.

درجه حرارت :

تغییرات دما در بدن در اثر واکنش های سوخت و ساز مواد در داخل سلولهای بدن می باشد. حرارت بطور مداوم و متناسب در بدن ایجاد و از بین می رود. اگر میزان حرارت تولید شده با میزان حرارت

هدر رفته بدن برابر باشد، تعادل دما برقرار است. ولی اگر این دو میزان با هم برابر نباشند اختلال در درجه حرارت بدن به صورت افزایش یا کاهش آن بوجود می آید.

درجه حرارت طبیعی بدن بین 97 تا 99 درجه فارنهایت یا 5/37 تا 8/36 درجه سانتی گراد است.

درجه حرارت بدن با روشهای مختلفی ثبت می شود که اندازه آن در هر روش با دیگر روشها متفاوت است.

درجه حرارت بدن به وسیله ورزش، بعضی بیماریهای عفونی، عادت ماهیانه، فعالیت جسمی، حرارت محیط و دوران بارداری بالا رفته و عواملی مانند گرسنگی، سرمای محیط، خون ریزیها و شوک آن را پائین می آوردند.

وسیله ای که با آن درجه حرارت را اندازه گیری می نمایند ترمومتر نامیده می شود. راههای اندازه گیری درجه حرارت بدن عبارتند از : دهان ، مقعد و زیر بغل.

در اطفال، افراد بی هوش، بیماران روانی و بیماران مبتلا به تنگی نفس و کسانی که اعمال جراحی روی فک و صورت داشته اند و یا داخل دهان آنها زخم می باشد نبایستی از طریق دهان درجه حرارت را کنترل نمود.

ترمومترها از 2/42 – 34 و یا 108 -93 مدرج شده اند.

ترمومتر دارای دو قسمت است 1 - لوله مدرج 2 - حباب انتهایی که داخل آن از جیوه پر شده است.

قبل از بکار بردن ترمومتر باید با آب معمولی آن را داشته و با الکل ضد عفونی کرده و دوباره آب کشید و خشک نماییم. سپس قسمت بالای لوله مدرج را گرفته به طوری که حباب آن به طرف پائین

باشد. آنگاه با حرکت مچ دست برای چند بار آن را تکان می دهیم تا جیوه کاملاً در درون حباب آن جای گیرد.

سپس با توجه به نوع دماسنج (دهانی یا مقعدی بودن آن) آن را در زیر زبان، زیر بغل یا داخل مقعد قرار می دهیم.

نوع زیر زبانی را برای اندازه گیری از طریق زیر بغل هم می توان استفاده نمود. در روش زیر زبانی 3-2 دقیقه در روش زیر بغلی 5-4 دقیقه و در روش مقعدی 2-5/1 دقیقه در همان محل می

گذاریم.

روش دهانی و مقعدی درجه حرارت حقیقی را به ما نشان می دهند. ولی اگر از روش زیر بغلی درجه حرارت بیمار را کنترل کردیم مقدار نیم درجه به آن اضافه نموده تا معادل روش دهانی شود.

ناگفته نماند نوعی حرارت سنج پوستی نیز وجود دارد که بر روی پوست شکم یا پیشانی چسبانده و بیشتر در کودکانی که همکارانی ندارند استفاده می شود

سرعت تنفس:

در نوزادان: ۶۰-۴۰ بار در دقیقه.

در کودکان ۶-۱ سال: ۲۶-۱۸ بار در دقیقه.

در افراد ۷ سال به بالا: ۲۴-۱۲ بار در دقیقه.

خصوصیات تنفس:

سرعت (تعداد تنفس در دقیقه) – عمق (عمیق و یا کم عمق) – سهولت (راحت و یا سخت و دردناک) – بی صدا و یا صدا دار.

 

 


 
(آخرین تغییر در ارسال: 01-04-2015، 07:26 PM توسط kianooshhosseini.)
 تشکر شده توسط: kianooshhosseini , Sina Ahmadian
راهنمایی درباره استفاده از سایت
تعرفه تبلیغات
موضوعات مشابه ...
موضوع
Photo جزوه اندازه گیری درجه حرارتکاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان


درباره ما

شعار ما :"با هم بهتر یاد می گیریم"

وبسایت رسم بنفش محلی برای یادگیری از همدیگر می باشد.آنچه را میدانیم به هم بیاموزیم

دوستان ما
 • سایتهای مفید
 • کپی رایت

  کپی رایت 1393-1394.تمامی حقوق محفظ است.
  محتوا تحت لیسانس کریتیو کامنزمنتشر می شوند.
  طراحی قالب برای IP.B را سعید نظری و تبدیل آن به قالب mybb را ایمان یزدانی و تغییرات انجام شده برای بهبود تجربه کاربری را کیانوش حسینی قلعه بین انجام داده است.