حالت موضوعی
رتبه موضوع:
 • 6 رای - 2.17 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

کتاب خود مراقبتی در دیابت

#1
کتاب خودمراقبتی دیابت 

دانلود رایگان 
تدوین شده توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
این کتاب در حال حاضر در دست چاپ زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تبریز میباشد.

امــروزه میــزان ابتــلا بــه بیمــاری هــای مزمــن رو بــه افزایــش اســت و آمــار ابتــلا بــه بیمــاری هــای مزمــن بیشــتر از بیمــاری هــای حــاد مــی باشــد و بــه تبــع آن ، مشــکلات ، بــار اقتصــادی و کاهــش کیفیــت زندگــی بیمــاران  مبتــلا روز بــه روز رو بــه وخامــت مــی گــذارد.
دیابــت از جملــه شــایع تریــن بیمــاری هــای مزمــن اســت کــه بــه ســرعت ، کیفیــت فــرد مبتـلا را بــه مخاطــره مــی انــدازد. ازایــن رو خودمراقبتــی و آمــوزش شــیوه هــای خــود مراقبتــی در بیمــاران دیابتــی اهمیــت خــود را نشــان مــی دهــد.
بــه روز بــودن و آگاهــی بیمــار و خانــواده هــا بــه خصــوص در زمینــه ی بیمــاری هــای مزمــن از جملــه دیابــت ، اهمیــت ویــژه ای مــی یابــد؛ زیــرا کــه بــار مراقبتــی آن بیــش از دیگــر بیمــاری هــا و اختــلالات ، بــه عهــده خــود بیمــار و خانــواده وی مــی باشــد .اینجاســت کــه خــود مراقبتــی و داشــتن آگاهــی لازم در ایــن زمینــه اهمیــت مــی یابــد و ایــن مســئله تدویــن و گــردآوری  کتــب جدیــد را طلــب مــی کنــد.

در تدویــن ایــن کتــاب ســعی شــده اســت کــه نحــوه انتخــاب عناویــن ، موضوعــات و همچنیــن محتــوا و حجــم مطالــب صرفــا بــر اســاس نیــاز بیمــاران و خانــواده هــا باشــد. ضمنــا ســعی نمودیــم تــا مطالــب بــه نحــوی بســیار شــیوا ،روان و قابــل فهــم تــر بــرای تمامــی اقشــار جامعــه بیــان شــوند، همچنیــن تــا حــد امــکان بــرای درک بهتــر مطالــب ، تصاویــر مناســب بــا موضــوع مــورد بحــث افــزوده شــده اســت. 


این کتب دارای حق نشر و تالیف برای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز  می باشد،از این رو هر گونه کپی برداری یا بازنشر بدون اجازه و یا فروش کتاب چه بصورت چاپی یا فایل ممنوع می باشد.

Idea لطفا هرگونه انتقادات،پیشنهادات خود را در این بخش با ما در میان بگذارید،تا در ویراست ها و تالیفات دیگر مورد استفاده قرار دهیم.
(آخرین تغییر در ارسال: 06-03-2017، 01:40 PM توسط kianooshhosseini.)

فایل‌های پیوست
.pdf   1.pdf (اندازه 5.43 MB / تعداد دانلود: 250)
به هم کمک کنیم تا بهتر یاد بگیریم! Heart Heart

راهنمایی درباره استفاده از سایت
تعرفه تبلیغات


#2
سلام واقعا ممنونم من خودم دیابت دارم خیلی هم دنبال مطلب خوب میگشتم این عالی بود هم عالی بود هم کامل واقعا خسته نباشید .
راهنمایی درباره استفاده از سایت
تعرفه تبلیغات


#3
(19-12-2016، 02:32 AM)ramin نوشته:  سلام واقعا ممنونم من خودم دیابت دارم خیلی هم دنبال مطلب خوب میگشتم این عالی بود هم عالی بود هم کامل واقعا خسته نباشید .

خیلی ممنون دوست عزیز ،خیلی خوشحالیم که کتاب گردآوری شده توسط گروه ما برای شما مفید واقع شده...
امیدواریم با معرفی این کتاب به دوستان و آشنایان اونها رو هم از این کتاب بهره مند کنین...به هم کمک کنیم تا بهتر یاد بگیریم! Heart Heart

راهنمایی درباره استفاده از سایت
تعرفه تبلیغات


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان


درباره ما

شعار ما :"با هم بهتر یاد می گیریم"

وبسایت رسم بنفش محلی برای یادگیری از همدیگر می باشد.آنچه را میدانیم به هم بیاموزیم

دوستان ما
 • سایتهای مفید
 • کپی رایت

  کپی رایت 1393-1394.تمامی حقوق محفظ است.
  محتوا تحت لیسانس کریتیو کامنزمنتشر می شوند.
  طراحی قالب برای IP.B را سعید نظری و تبدیل آن به قالب mybb را ایمان یزدانی و تغییرات انجام شده برای بهبود تجربه کاربری را کیانوش حسینی قلعه بین انجام داده است.